Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.hracky-megastore.cz, (dále jen „e-shop“).  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Provozovatelem internetového obchodu je společnost Megastore, s.r.o., se sídlem železárenská 636/4, Ostrava Hulváky , 709 00, IČ: 29389798, DIČ: CZ29389798 (dále jen „provozovatel“). Dodavatelem zboží je společnost RAPPA, s.r.o., se sídlem Ostrava-Polanka, Za Humny 1082/1, PSČ 725 25, IČO: 15502236, DIČ: CZ15502236, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 261 (dále jen „dodavatel“). Pokud je na straně kupujícího osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, tj. spotřebitel (dále jen „zákazník-spotřebitel“), řídí se práva a povinnosti smluvních stran též ustanovením § 419, ustanoveními části čtvrté občanského zákoníku, především ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li na straně kupujícího osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti (dále jen „zákazník-podnikatel“), řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení tohoto nákupního a reklamačního řádu, ve kterých se hovoří o „zákazníku-spotřebiteli“ se nevztahují na „zákazníka-podnikatele“. Ustanovení těchto všeobecných podmínek, ve kterých se hovoří o „zákazníkovi“ se vztahují jak na „zákazníka-spotřebitele“, tak na „zákazníka-podnikatele“.

VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Podnikatel (prodávající) - je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 občanského zákoníku, se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Spotřebitel (kupující) - je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Provozovatel e-shopu – je ten, kdo provozuje e-shop dle těchto obchodních podmínek a na základě smlouvy zprostředkovává objednávky smluvnímu partnerovi – Dodavateli a jménem Dodavatele uzavírá smlouvy v souladu s podmínkami o elektronické komerci.

Dodavatel je konečný prodejce zboží, který na svůj účet a svým jménem zajištuje prodej, dodání a garance v souladu s platnou legislativou.

Pokud je na straně kupujícího osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, tj. spotřebitel (dále jen „zákazník-spotřebitel“), řídí se práva a povinnosti smluvních stran též ustanovením § 419, ustanoveními části čtvrté občanského zákoníku, především ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li na straně kupujícího osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti (dále jen „zákazník-podnikatel“), řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení tohoto nákupního a reklamačního řádu, ve kterých se hovoří o „zákazníku-spotřebiteli“ se nevztahují na „zákazníka-podnikatele“. Ustanovení těchto všeobecných podmínek, ve kterých se hovoří o „zákazníkovi“ se vztahují jak na „zákazníka-spotřebitele“, tak na „zákazníka-podnikatele“.

Ceny a zboží

Provozovatel a dodavatel je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách e-shopu jsou uvedeny s DPH. Uváděné ceny v nabídce virtuálního obchodu jsou závazné v okamžiku uzavření smlouvy o koupi věci. Zákazník má možnost objednávku si vytisknout. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na tuto doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na vámi zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Způsob platby

Zákazník v ČR má na výběr z následujících typů plateb:

Dobírka – platba při doručení zboží zvolenou službou (kurýrní služba PPL nebo Česká pošta) na dodací adresu uvedenou v objednávce. 

 Převod – zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet dodavatele internetového obchodu na č.ú.: Citfin 1068365/2060, nebo ČSOB č.ú.: 373738593/0300), variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Po připsání částky na účet bude zboží odesláno zákazníkovi na dodací adresu uvedenou v objednávce službou, kterou si zvolí (PPL, Česká pošta).

 Hotově – osobní odběr v Ostravě – Polance. Zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky. Zboží si můžete vyzvednout po předchozí domluvě (do 5 prac. dnů) v kterýkoliv pracovní den Po a Čt 8.00–18.00 hod., Út a St 8.00–16.00 hod., Pá 8.00–15.00 hod. Není možné platit platební kartou.

Zákazník na Slovensku má možnost platit pouze převodem na účet, platba na dobírku na Slovensku v naše e-shopu není možná. Platba může být provedena v korunách (Kč), po dohodě v eurech (EUR) na účet (Citfin č.ú. 1068365/2060).

Zpracování objednávky

V případě nejasností má dodavatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě. Každá přijatá objednávka je závazná. Storno objednávky je možné provést v internetovém obchodě do 10 minut od potvrzení objednávky. Zákazník odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň zákazník stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje do 3 pracovních dnů. Pro informaci - pokud objednávku zašlete v pracovní den do 12:00 hod., bude zpravidla odeslána další pracovní den. Ve výjimečném případě může dojít k prodloužení dodací lhůty.

Dodavatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na co nejmenší možnou dobu.

Způsob doručení

Zákazník-spotřebitel je oprávněn zvolit si v objednávce některý z těchto způsobů doručení v rámci České republiky:

Zásilkovou službou PPL CZ 89,-Kč (včetně DPH) při platbě převodem (Zásilka se odesílá až po připsání vámi zaslané částky za zboží na náš účet!)

Zásilkovou službou PPL CZ 110,-Kč (včetně DPH) při platbě na dobírku

Zásilková služba PPL - Dodání zpravidla následující pracovní den po vyskladnění (zásilková služba telefonicky kontaktuje zákazníka v den dodání a domluví hodinu předání zásilky).

Balík na poštu - Česká pošta 110,-Kč (včetně DPH) při platbě převodem (Zásilka se odesílá až po připsání vámi zaslané částky za zboží na náš účet!) Dodání zpravidla následující pracovní den po expedici zásilky. Zásilka se odesílá na příslušnou poštu, kde bude uložena max. 7 dnů (adresát dostane informaci SMS / e-mailem).

Balík na poštu - Česká pošta 150,-Kč (včetně DPH) při platbě na dobírku. Dodání zpravidla následující pracovní den po expedici zásilky. Zásilka se odesílá na příslušnou poštu, kde bude uložena max. 7 dnů (adresát dostane informaci SMS / e-mailem).

 Osobním odběrem bez poplatku

V případě volby osobního odběru Vás budeme informovat e-mailem, jakmile bude zboží připraveno k odběru. Zboží si vyzvednete ve skladu dodavatele max. do 5 prac. dnů na adrese: Rappa s.r.o., Za Humny 1082/1, Ostrava – Polanka v pracovní dny po předchozí domluvě v kterýkoliv pracovní den Po a Čt 8.00–18.00 hod., Út a St 8.00–16.00 hod., Pá 8.00–15.00 hod.

Za odběr zboží v hodnotě vyšší než 1 500,-Kč u jedné objednávky (pouze ČR) nejsou účtovány již žádné poplatky a doprava v České republice je tedy ZDARMA!

TIP !!! - PPL Vám doručí zásilku například i do práce během pracovní doby - stačí se dohodnout s řidičem a nám sdělit správnou adresu dodání, která může být jiná než fakturační adresa.

Expedice zásilky na Slovensko je pouze po platbě převodem:

Zásilkovou službou PPL 169,-Kč (včetně DPH) platba převodem – platba může být provedena v korunách (Kč), po předchozí domluvě v eurech (EUR) na účet (Citfin č.ú. 1068365/2060).

Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu, a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně do 3 dnů kontaktovat dodavatele internetového obchodu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Nevyzvednutí zásilky není odstoupení od kupní smlouvy!!!

Chtěli bychom všechny zákazníky upozornit, že:

Nevyzvednutí dobírky není odstoupení od kupní smlouvy!!! Pokud chcete od kupní smlouvy odstoupit, lze objednávku, pokud ještě nebyla odeslána stornovat. Vždy je časová prodleva mezi objednáním a odesláním balíku.

Další možnost je, zásilku převzít a zboží nám vrátit (jste-li zákazník-spotřebitel) ve 14 denní lhůtě. Na základě obchodních podmínek a v souladu s Občanským zákoníkem v případě nevyzvednutí dobírkové zásilky budeme požadovat úhradu nákladů spojených s expedicí Vaší objednávky ve výši 120,- Kč. Náklady se skládají z ceny poštovného a z administrativně technických nákladů spojených s expedicí objednávky (vyskladnění, zabalení, vystavení dokumentů k zásilce, manipulace se zásilkou....) V případě že částku neuhradíte v požadovaném termínu, může dodavatel přistoupit k jejímu vymáhání právní cestou. V takovémto případě však bude požadovat též úhradu veškerých nákladů spojených s jejím vymáháním. Také bude dotyčný zákazník dodavatelem zapsán do registru nespolehlivých zákazníků, kterou využívají ostatní e-shopy pro kontrolu spolehlivosti. Prosím berte toto upozornění na vědomí!

Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v e-shopu, čehož důkazem je daňový doklad.

Zaplacením a převzetím věci přechází na zákazníka vlastnictví zakoupené věci. Dodavatel poskytuje zákazníku-spotřebiteli záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu www.hracky-megastore.cz, a to v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží zákazníkem-spotřebitelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží.

Zákazník je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je zákazník oprávněn odmítnout jeho převzetí. O případném poškození zboží během přepravy je zákazník povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním, či v důsledku živelných pohrom.

Poškození zboží během přepravy:

Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího zákazníkovi. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je zákazník, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud zákazník nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu zákazník potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud zákazník či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně dodavateli na adrese RAPPA s.r.o., Za Humny 1082/1, Ostrava-Polanka 725 25 nebo elektronickou poštou na info@hracky-megastore.cz prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí zákazník se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.

Je-li potřeba uplatnit reklamační řízení z důvodu poškození zboží, oznamte tuto skutečnost dodavateli v co nejdříve písemně na e-mailovou adresu eshop@rappa.cz, nebo telefonicky na tel.: 596 927 161, případně písemně na adresu provozovatele e-shopu.

Nemá-li věc uvedené vlastnosti, může zákazník-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník-spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník-spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má zákazník-spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník-spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníku-spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění zákazníku nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

Ve své žádosti o reklamaci daného zboží nezapomeňte uvést vaše kontaktní údaje, jaké zboží reklamujete, důvod reklamace, termín nákupu zboží a číslo dokladu o koupi zboží, případně kopii účtenky.

Na základě předešlého kontaktu zákazník zašle zboží dodavateli.

Dodavatel vydá zákazníkovi písemné potvrzení o doručení reklamace. Následně vydá dodavatel zákazníkovi i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace zákazníka-spotřebitele bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě výše uvedené vyzve zákazníka-spotřebitele, aby si vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle zákazníkovi-spotřebiteli poštou na adresu určenou zákazníkem.

Protokol o vyřízení reklamace si pečlivě uschovejte pro případ další reklamace nebo manipulace se zbožím. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti zákazníka a dodavatele/prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Bylo-li zákazníku-spotřebiteli zboží dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je zákazník-spotřebitel oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo zákazníka-spotřebitele odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy. Zákazník-spotřebitel však není oprávněn odstoupit od smluv na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele, které podléhá rychlé zkáze, potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Dále zákazník-spotřebitel není oprávněn odstoupit od smluv na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Zákazník-spotřebitel také není oprávněn odstoupit od smluv na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Zákazník-spotřebitel rovněž není oprávněn odstoupit od smluv na dodávku novin, periodik a časopisů. Zákazník-spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V takovém případě Vám bude vrácena částka, kterou jste za zboží zaplatili. Zboží lze vrátit za následujících podmínek:

    Zboží bude nepoužité a nepoškozené

    Zboží bude v originálním obalu

    Zboží bude zasláno zpět spolu s veškerými dokumenty ( doklady o koupi atd.)

Jestliže zákazník-spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí dodavatel zákazníku-spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Vrácení kupní ceny včetně nákladů na dodání zboží zákazníku-spotřebiteli provede prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Platbu však prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li zákazník-spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který použil zákazník-spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník-spotřebitel výslovně neurčí jinak.“

Zákazník-spotřebitel může využít náš formulář pro vrácení zboží bez udání důvodu.

Zásilky, které budou zaslány zpět na dobírku, nebudou provozovatelem přijaty.

Zákazník-spotřebitel, který odstoupil od kupní smlouvy, odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Vrácení zboží bez udání důvodu není možné, pokud si zboží vyzvednete osobně (máte možnost si zboží prohlédnout a zkontrolovat).

Ochrana osobních dat

Internetový obchod www.hracky-megastore.cz si váží vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky.

Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu a dodavatelem zboží a to pouze pro účely statistického zpracování, vyřízení objednávky a přímé komunikace se zákazníkem.

Zákazník má právo kdykoli písemně požádat provozovatele, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů zákazníka.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu. Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují obchodní podmínky platné v době jejího uzavření. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná přes účet kupujícího nebo na vyžádání. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kontaktní údaje provozovatele e-shopu: adresa pro doručování Megastore, s.r.o., se sídlem Železárenská 636/4, Ostrava Hulváky , 709 00, IČ: 29389798, adresa elektronické pošty info@hracky-megastore.cz, telefon 596 112 204.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 14.1.2015.

Kontakty
Provozovatel:
Megastore s.r.o.
Železárenská 636/4
709 00 Ostrava – Hulváky

IČ: 29389798
DIČ: CZ29389798
 
Provozní doba:
pracovní dny od 8,00 do 17,00 hod.
 
E-mail pro obecné dotazy:
info@hracky-megastore.cz 
 
Tel.: 800 100 790 
O nás
Naším prioritním cílem je, jako v každém kvalitním obchodě, spokojený zákazník. Tedy zákazník, který si z naší nabídky pohodlně vybere, objedná a také zboží rychle a bez problémů obdrží. V případě potřeby rady nebo pomoci našich odborných poradců se setká s rychlým a vstřícným jednáním.
Nábytek Megastore